Privacybeleid

Verwerking van gegevens

  • Doeleinden gegevensverwerking

Boontje Voor Jou hecht het grootste belang aan uw privacy. Zo verzamelen wij enkel de persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft. Hetzij via digitale communicatie zoals via ons contactformulier of mail. Hetzij via telefonisch contact. Deze gegevens worden bovendien ook uitsluitend intern verwerkt en zullen gebruikt worden voor het vlotter laten verlopen van de communicatie en verwerking rond/van uw bestelling. 

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens doorgeeft, begrijpen we dit als uw akkoord om deze te verwerken en te hanteren bij het behandelen van uw aanvraag. 

  • Bewaartijd van uw gegevens

Uw gegevens worden actief bewaard en dit gedurende de periode van uw aanvraag en (financiële) afhandeling hiervan. Om mogelijke toekomstige communicatie soepeler te laten verlopen en voor administratieve doeleinden is het mogelijk dat we specifieke gegevens langer bewaren, dit uitsluitend intern. Indien u dit liever niet wil, kan u ons steeds contacteren via info@boontjevoorjou.be of bellen op het nummer 0474 04 94 98 met de vraag om inzage te krijgen in de gegevens die we van u bewaren en kan u tevens beroep doen om deze aan te passen of op het ‘Right To Be Forgotten’ waarbij uw gegevens gewist worden in onze interne bestanden – dit met uitzondering van de gegevens die nodig zouden zijn voor boekhoudkundige/administratieve verwerking – . 

  • Delen van gegevens met derde partijen    

Boontje voor Jou deelt geen gegevens van haar klanten met derde partijen of andere partners. Indien dit per uitzondering toch het geval zou zijn, engageert het zich om u als desbetreffende klant daarvan op de hoogte te brengen. 

Cookie policy

Boontje Voor Jou maakt gebruik van cookies voor essentiële werking van deze website. Meer info kan u hier vinden: Cookie Policy

Services door derden

Friendly Captcha

Om onze website te beschermen tegen kwaadwillige aanvallen en/of spam, gebruiken we Friendly Captcha, een Duitse, GDPR-compliant anti-bot service die naast spam-beveiliging ook waarde hecht aan de privacy van de eindgebruiker. Friendly Captcha zal voornamelijk in werking treden wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op onze website. In tegenstelling tot andere, vergelijkbare services zoals Google ReCAPTCHA houdt Friendly Captcha géén cookies bij. Ook gebeurt er geen tracking van gebruikers op andere websites door de service. Om na te gaan of u geen bot bent, verzamelt Friendly Captcha zo beperkt mogelijke informatie. Deze informatie is eveneens geen persoonlijke informatie. IP-adressen worden door Friendly Captcha onmiddellijk met een hash geëncrypteerd zodanig dat deze niet persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Aangezien deze service dient ter beveiliging van onze website en om spam te voorkomen, is het niet mogelijk deze service te deactiveren tijdens uw bezoek aan deze website. Dankzij deze service kunnen we kwaadwillige berichten mijden en ons volledig focussen op echte aanvragen en u 100% van dienst zijn.

Indien u hierover meer informatie te weten wilt komen, kan u steeds terecht op de volgende link: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/ 

Vragen omtrent uw persoonlijke gegevens

Voor verdere vragen omtrent de verwerking van uw gegevens kan u ons steeds contacteren via onderstaande gegevens:

Boontje voor Jou
Bossenaarstraat 20 Etikhove, België
0474 04 94 98

info@boontjevoorjou.be

Laatst bewerkt op 10 januari 2023.